بسم الله الرحمن الرحیم

ششمین جشنواره سالانه  مجریان صحنه ایران با حضور هنرمندان صحنه ای ایران 26 و 27 فروردین ماه 1395 در تالار بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

ایران مجری به عنوان دبيرخانه دائمی جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران  در پي برگزاري پنج دوره جشنواره مجریان و هنرمندان صجنه ایران ، فرصت مناسب ديگري را براي برگزاری جشنواره کاربردی مجریان و هنرمندان صحنه  ؛ در تهران و همزمان با یادروز استاد سخن شیخ اجل سعدی ، فراهم نموده است.

ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

گروه های هنری از سراسر ایران می توانند جهت حضور و اجرای هنری در این گردهمایی ، اعلام حضور نمایند و در سایت باشگاه ثبت نام نمایند .

لطفا اطلاعات تکمیلی را در سایت باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری بخوانید.

گروه قلقلک در ششمین جشنواره مجریان
گروه قلقلک در ششمین جشنواره مجریان

ششمین جشنواره مجریان وهنرمندان صحنه ایران

Articles about the Topic ششمین جشنواره سالانه مجریان صحنه ایران