تقدیر نامه پژوهشگر برتر/ مدیر پژوهشی برتر/سازمان پژوهشی برتر کشور

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
تنظیمات نوشتاری

تقدیر نامه پژوهشگر برتر/ مدیر پژوهشی برتر/سازمان پژوهشی برتر کشور به قلم فریبا علومی یزدی

پژوهش فرآیند تولید علم است  و تولید فناوری به کارگیری یافته های پژوهشی است . تاثیرگذاری پژوهش وفناوری درتمدن کنونی دنیا و درآینده ی آن بسیار روشن و بدیهی است  و هرچه در تاریخ بشری به زمان های اخیر نزدیک می شویم این تاثیرگذاری بیشتر می شود .

یا

یک منبع اصلی در طول تاریخ برای معرفی و ترویج پژوهش  ، امام جعفر صادق (ع) بوده اند که توسط شاگردان برجسته ی خود  ، پژوهش های علوم تجربی را علاوه برعلوم دینی تاسیس وترویج کرده اند ودر حقیقت نورافشانی پژوهش مرهون آن امام بزرگوار است .

 پژوهشگر برتر/ مدیر پژوهشی برتر/...........................................................

 موفقیت چشمگیر شما رابه عنوان پژوهشگر برگزیده تبریک عرض نموده ;

این لوح تقدیر در هفته ی پژوهش  سال 1389 ، سال «همت مضاعف ،کار مضاعف » در جهت ارتقای فرهنگ پژوهش ،   ارتقای جایگاه پژوهش درمیان مدیران کشور و در سپاسداشت  ( ...پژوهشگران / مدیران پژوهشی  برتر ...) کشور که با اعتماد به نفس ،  اراده ی مستقل ،  پذیرش خطر ،  پذیرش تجربه و استقبال ازابهام در بوجود آمدن ساختارهای دانایی محور و تقویت این مهم نقش داشته اند تقدیم حضور ارزشمندتان می گردد.

با امید به اینکه با محمل فرمایش مقام معظم رهبری  در دهه «گفتمان عدالت و پیشرفت» و منویات ایشان در «گفتمان علمی ، باید گفتمان مسلط وغالب جامعه باشد واقتدار حقیقی یک ملت درگرو علم است» بتوانیم با تجارب ، تخصص وتوانمندی های موجود مسیر توسعه وتعالی را طی نموده ، به سوی اهداف ترسیم شده حرکتی شایان داشته باشیم .

******

سازمان پژوهشی برتر کشور ...........................................................

این لوح تقدیر در هفته ی پژوهش  سال 1389 ، سال «همت مضاعف ،کار مضاعف » در جهت ارتقای فرهنگ پژوهش ،   ارتقای جایگاه پژوهش درمیان مدیران کشور و در  سپاسداشت  ( ... سازمان های پژوهشی برتر کشور...) که در تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی و فناوری ( کشور/استان) با محوریت دانایی و با مدیریت وبرنامه ریزی صحیح و به کارگیری حداکثر توان واستفاده ازتمامی امکانات موجود وبالقوه بوده اند تقدیم به مدیریت مدبرانه ی سازمان /شرکت/..........................................می گردد.

با امید به اینکه با محمل فرمایش مقام معظم رهبری  در دهه «گفتمان عدالت و پیشرفت» و منویات ایشان در «گفتمان علمی ، باید گفتمان مسلط و غالب جامعه باشد و اقتدار  حقیقی یک ملت درگرو علم است» بتوانیم با تجارب ، تخصص و توانمندی های موجود مسیر توسعه وتعالی را طی نموده ، به سوی اهداف ترسیم شده حرکتی شایان داشته باشیم.


 

مطالب مرتبط:

تقدیر نامه پژوهشگر برتر/ مدیر پژوهشی برتر/سازمان پژوهشی برتر کشور

متن شروع مجری روز پژوهش و هفته پژوهش

آشنایی با روز پژوهش

تقدیر نامه پژوهشگران / عمومی

تقدیر نامه برای پژوهشگران جوان

تقدیر نامه ایثارگر پرتلاش و پژوهشگر در کسب مقام علمی