هوش های نه گانه ی گاردنر کدام هستند؟

با فریبا علومی یزدی به جایگاه ده سخنور اول ایران صعود کنید.

این یک تضمین است که دیگران قادر به آن نیستند یا علاقه ای بدان ندارند.

این مبحث یکی از زیباترین مقاله های این سایت است .دوستان خود را با ایمیل کردن این پست ، شگفت زده نمایید.

 

برای درک مطلب های پیش رو لطفا مقدمه فریبا علومی یزدی در هوش هیجانی را بخوانید.

 

1-هوش های نه گانه ی گاردنر کدام هستند؟

هوش های نه گانه ی گاردنر با نام های زیرمعرفی شده اند:


هوش کلامی ، زبانی verbal / linguistic intelligence


دوم : هوش ریاضی – منطقی mathematical / logical intelligence


سوم - هوش دیدی – فضایی – مکانی spatial intelligence


چهارم -هوش موسیقایی – ریتمیک – موزون musical / rhythmic


پنجم - هوش حرکتی – جسمی جسمی Bodily / kinesthetic


ششم - هوش برون فردی Interpersonal inte.


هفتم - هوش درون فردی personal inte


هشتم - هوش طبیعت گرا Naturalist inte

نهم - هوش هستی گرا                                Existentialist inte

قبل از اینکه هریک از هوش های نه گانه ی بالا تعریف شده ومشخصات آن را درافراد معرفی کنیم لازم است که بحثی را که به عنوان پیش زمینه ی هوش های نه گانه لازم است بدانیم به صورت خلاصه بیان کنیم .


 

عنوان این بحث درمدل های یادگیری در افراد است .” learning styles”

انتقال اطلاعات به مغز معمولا از سه کانال اصلی صورت می گیرد. هریک ازما برای انتقال اطلاعات به مغزمان یعنی برای یادگیری یکی از این سه کانال را به دوکانال دیگرترجیح می دهیم ، چرا این انتخاب وترجیح صورت می گیرد و در افراد مختلف متفاوت است نمی دانیم . وهنوز پاسخ علمی به این پرسش داده نشده است ، ولی آنچه مسلم است این انتخاب صورت می گیرد. به همین دلیل سه مدل یادگیری در افراد شناخته شده اند که تحت عنوان  ” learning styles”  مدل های فراگیری در روانشناسی آموزشی از آنها نام می برند. این مدل ها عبارتند از:

مدل های یاد گیری  ” learning styles”

1-مدل شنیداری                 audile

2- مدل دیداری                   visual

3- مدل عملی ( کرداری)           kinesthetic

 

 

مدل شنیداری audile

اشخاصی که این مدل را برای یادگیری انتخاب می کنند ، یادگیری درآن ها از طریق شنیدن بهترصورت می گیرد یعنی راحت ترین راه برای انتقال اطلاعات به مغز برای آنها ، کسب اطلاعات از طریق شفاهی است . دانش آموزانی که درانتخاب محل نشستن وسواس ندارند و معمولا حتی با درنظرگرفتن قدآنها ردیف های آخرکلاس نصیبشان می شود اگر ستونی درکلاس یا جلسه درمقابل آنها باشد یا شخصی با قد بلندی درجلوی آنها نشسته باشد معمولا اعتراضی ندارند، معلم کمتر با آنها ارتباط چشمی برقرارمی کند. زیاد مشتاق نیستند که به صورت یا دهان گوینده یا معلم توجه داشته باشند وهمین مساله گاهی سبب سوء تفاهم برای معلم یا سخنران می شود که سبب ، می شود برچسب کم توجهی ، بی توجهی و یا بازیگوشی به آنها می زنند درحالی که چنین نیست فقط مدل یادگیری آنها متفاوت است . برای تشخیص آنها از دانش آموز بی توجه یا بازیگوش کافی است درحالتی که ازنظر معلم درکمال بی توجهی است پرسشی مربوط به مطلب درسی مربوطه پرسیده می شود با کمال تعجب پاسخی که نشان دهنده ی توجه اوست دریافت می کنیم این افراد را شنیدارمحور audile     می گوییم ، این اشخاص ازگوش دادن به کاست سی دی ، رادیو و سخنرانی لذت می برند و ازجمع آوری کاست و سی دی های صوتی لذت می برند همچنین گوش دادن به کتاب های گویا از لذت های آنهاست .

 

مدل دیداری : visual

دراشخاص مدل دوم " دیداری " یادگیری در آنها ازطریق دیدن صورت می گیرد . یعنی راحت ترین راه برای انتقال اطلاعات به مغزچشم های آنهاست . بطور مثال در طیف دانش آموزان به موارد زیر توجه داشته باشید. در انتخاب محل نشستن حتما ردیف اول را انتخاب می کنند . همیشه چشم آنها به دهان گوینده یا معلم دوخته شده است و سوگلی معلم و الگوی یک دانش آموز خوب هستند. وقتی مطلب اموزشی بصورت چارت ، نمودار، عکس ، اسلاید و مخصوصا فیلم ارائه میشود برق ذکاوت وگیرایی را درچشمانشان می بینید وبیشترین یادگیری درآنها از این طریق است . بیشترین ارتباط  چشمی را با معلم یا گوینده برقرارمی کنند ومعمولا به صورت ناخود آگاه با حرکات آهسته سر یا چشم گفتار گوینده را تایید می کنند.

 

مدل عملی kinesthetic

اشخاصی که از این مدل برای بادگیری استفاده می کنند . فراگیری درآنها ازطریق آموزش عملی بهترصورت می گیرد. یعنی راحت ترین راه برای انتقال اطلاعات به مغز برای آنها کسب اطلاعات از طریق تجارب عملی است .  در انجام پروژه های عملی مانند : کاردستی پروژه های آموزشی مثل ساختن یک زنگ اخبار با یک سیم و میخ و باطری کاشتن یک دانه و تهیه گزارش ازچگونگی رشد آن درشرایط مختلف ، ساختن ماکت و غیره از مواردی  که این دسته ازدانش آموزان پیش قدم خواهند شد. وقتی کار به جمع آوری انواع برگ ها ، سنگ ها..... می شود علاقه ی این دسته از دانش آموزان کاملا هویدا است. درپروژه های عملی تیمی معمولا رهبری تیم به دست آنها سپرده میشود. وقتی معلم یک حیوان ، یاهرچیز دیگری وارد کلاس می شود حتی قبل ازشروع درس سوالات آنهاشروع می شود وبدون اجازه ازجای خود بلند می شوند تا آن را لمس کنند.

این مقدمه قبل از توضیح انواع هوش نه گانه لازم بود تا همکاران عزیز شناختی اولیه ازمدل های یادگیری در مخاطبان خود داشته باشند که پس از توضیح هوش های چندگانه درتشخیص هوش مسلط ( غالب ) درهریک از مخاطبان راحت تر عمل کنند.

تذکر:

لازم است این نکته را گفته باشیم که به ندرت هستند افرادی که ممکن است برای یادگیری ازهرسه مدل به تساوی استفاده می کنند ولی این دسته از افراد بسیار نادر هستند.

 

برای راحتی درشناخت وتعریف هریک از هوش های نه گانه اگرجدولی ترسیم کرده ومولفه های هریک از اقسام هوش ها را تحت سه عنوان زیر:

1-جدول اول  : مشخصه ها

2- جدول دوم :    رغبت ها

3- جدول سوم :   مشاغل

تنظیم وخلاصه کنیم ، به کمک این جدول می توانیم هوش مسلط " غالب " را درهریک از مخاطبان  خود تشخیص دهیم وسپس آنها را در دسته ها یا تیم های همسان هوشی دسته بندی کنیم و در نهایت ، برای هردسته همان  پروژه ها ، برنامه ها و سخنرانی خاص آن گروه تهیه و تنظیم  کنیم تا بدین وسیله اولا محیط و بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی هوش مسلط سخنوران و به طور خاص مجریان  فراهم کرده باشیم و همین طور سبب رغبت و انگیزه روزافزون مخاطبان باشیم که درنهایت مشاور قابل اعتمادی برای هریک از خوانندگان درجهت برنامه ریزی خارج ازفضای مجازی برای دوستان و همکارانشان باشیم و هم درجهت برنامه ریزی برای آینده فرزندانشان در راستای مشاغل مربوطه سهیم باشیم .

 

چنانچه به اهمیت موضوع پی بردید همین حالا این مطلب را برای دوستان خود از طریق دکمه ایمیل در سمت چپ بالای صفحه   بفرستید و آنها را به سایت ایران مجری دعوت نمایید.در ضمن شما می توانید برای دریافت  خبر نامه رایگان ما که هر ماه انتشار می یابد عضو شوید. لطفا برای ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید .