تقدير نامه مسابقات نهج البلاغه دانشجويان

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
تنظیمات نوشتاری

به علت جابجایی قالب سایت متن شورای دانش آموزی از این آدرس جابجا شده است. لطفا برای دریافت متن شورای دانش آموزی به لینک روبرو وارد شوید. تبلیغات شورای دانش آموزی و متن سخنرانی شورا

تقدير نامه مسابقات نهج البلاغه دانشجويان به قلم فریبا علومی یزدی

اوصیکم بتقوی الله فان تقوی الله مفتاح سداد وذخیره معاد

سفارش می کنم شما را به پرهیزگاری وترس از خدا به درستی که اطاعت اوامر حق جل وعلی کلید سعادت دنیا واندوخته ی آخرت است.               حضرت علی ع

دانشجوی مانوس با نهج البلاغه سركار خانم / جناب آقاي ............................

از اینکه با اعتماد وافر و اطمینان خاطر در پرتو چلچراغ ايمان ، به موفقیت و کسب رتبه .................................... درخصوص مسابقات ......نهج البلاغه............كه گنجینه هایی از مظهر العجایب و الغرایب مولی الموالی حضرت امیر المومنین ع است،  دست يافته ايد و به شکرانه ی این توفیق و به پاس قدردانی از این پیروزی خطیر و خیره کننده ; این لوح سپاس با ایمان و اخلاص تقدیم حضور سرشار از معنویت و برکت شما می گردد.


امید است درپناه رب جلیل پایدار وبرقرار وعزت مدار باشید ودردل مومنان ماندگار.