سپاس نامه به خیرین و اهدا کنندگان ملک خویش به ...

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
تنظیمات نوشتاری
والباقیات و الصالحات خیرٌ عند ربّک ثواباً و خیرٌ مَردّا 76مریم
 ارزش کارها به نسبت اهمیت و تاثیر فردی و اجتماعی قابل سنجش است و بر اساس معارف دینی هر کس اثرنیکی را بنیان گذارد نسبت به آثار آن تا هر زمان که بماند ماجور است .
 با این بیان  ارج و اجر کار عزیزانی که با در اختیار نهادن ملک خویش و همراهی و همگامی نمودن با (شهرداری/..........................)  منشا آثار و برکات در جامعه می باشند به خوبی نمایان می شود .
 
آنچه ارزش انسانی و وجهه ی اخلاقی این امور و هرگونه فعالیت خیر خواهانه و خدا پسندانه را از موارد مشابه آن متمایز می سازد علاوه بر عنصر اختیار و اراده ی خود درکمال آزادی و هم سویی و هم نوایی ، قصد و نیت الهی در انجام این گونه فرایض دینی و اخلاقی است.از شما شهروند نیک اندیش  سرکار خانم/ جناب آقای ........................................که با تبلور ایثار و سخاوتِ طبع  با واگذاری زمین  خود برای عموم و  مشارکت جهت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری ..................... در احداث .........................، به اوج تکوین این خصایص متعالی نایل آمده اید ; به رسم ادب و احترام ،از این عمل خیر خواهانه - با عنایت به  اینکه خدمت به خلق عین عبادت خالق است -این لوح سپاس تقدیم حضور ایثارگرانه و سخاوتمندانه شما می گردد.
از ایزد رحمان توفیق  نیل به اهداف الهی ، انسانی و متعالی مسالت دارد.

 

نروی ز دیده و دل که تو آیت سخایی       که ز مکتب تو با هم ، همه خوانده ایم سخا را

......................................

شهردار ..........................

مطالب مرتبط:

تقدیر نامه خیرین / عمومی

تقدیر نامه برای خیرین حوزه سلامت

تقدیر نامه خیرین مدرسه ساز

دعوت نامه جهت خیرین برای کمک به ساخت مسجد

تقدیرنامه نوجوانان خیر و نیکوکار