تبریک روز زن و روز مادر با قلم فریبا علومی یزدی

تبریکات ، تبریک نوروز، تولد ، انتصاب ، حج
تنظیمات نوشتاری

مهربان خدایا،

تورا سپاس که زلال مهربانیت را در سرچشمه وجود من جاری ساختی و مرا زن نام نهادی،تو را سپاس که گل های باغ بشریت را به من سپردی و مرا مادر خطاب کردی، تو را سپاس که مرا لبریز از لطافت و مهر کردی و لباس مرد عنوان دادی، تو را سپاس که بر مروارید وجودم پوششی از عفاف و حیا کشیدی و مرا همسر قرار دادی، مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی.

سالروز میلاد زهرای اطهر و الگوی کامل زن مسلمان که بدرستی نام روز مادر و روز زن به خود گرفته بر عموم زنان سخت کوش میهن بویژه زنان متعهد ............... خجسته باد.

روز زن خجسته باد

فریبا علومی یزدی خرداد 89


 

هدیه روز مادر ترانه بانوی بهشتی با دست خط فریبا علومی یزدی