ساختار برگزاری یک همایش

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
تنظیمات نوشتاری

ساختار برگزاری یک همایش .

مسئولان برگزارکننده همایش ها ، برای برپائی چنین نشست هائی با استفاده از یک ساختار شبه سازمانی ، اجزاء و عناصر اجرائی کار را که در همه جا مرسوم است ،‌ معلوم می نمایند مانند : کمیته یا شورای سیاستگذاری ،‌کمیته یا شورای علمی ،‌کمیته راهبری ،‌کمیته اجرائی ،‌دبیرخانه اجرائی و مرکب از مدیران و مسئولان و کارشناسان عرصه کار و کاربرد و اندیشمندان و صاحبنظران حوزه فکر و اندیشه و نظر یعنی  دانشگاه ، محور اصلی همایش را تعیین و تبیین می نمایند و بر آن اساس فراخوان مقاله می دهند .

در یک زمان خلاصه مقالات را دریافت می نمایند و پس از بررسی و دسته بندی و ارزش گذاری برای ارائه در صحن همایش یا چاپ در کتاب خلاصه مقالات ویا ارائه به صورت پوستر ،‌خواهان دریافت اصل مقاله توسط نویسندگان می شوند . سپس برنامه اجرائی شامل سخنرانان اصلی ( کلیدی ) ،‌ارائه دهندگان مقالات در سالن اصلی یا سالنهای جانبی ،‌تشکیل پانلهای تخصصی ، چگونگی استقرار نمایشگاه های تخصصی و نمایشگاه کتاب و برگزاری مراسم اختتامیه تنظیم می شود .

دبیرخانه نیز بسته هایی شامل کتاب خلاصه مقالات ، برنامه ،‌لوح فشرده ،‌کتاب ، بروشور و ...... را در کیف های مخصوص همایش آماده می کند .

در واقع همه چیز از ماهها پیش برنامه ریزی شده است و اینک روز برگزاری است . همایش پس از تلاوت آیاتی از کلام خداوندی و ادای احترام به سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، شروع می شود...