دعوت نامه جهت سپاس داشت سرپرستان/مربیان/داوران/ورزشکاران

دعوت نامه ویژه همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار
تنظیمات نوشتاری

فاستبقواالخیرات

ز نیرو بود مرد را راستی  ز سستی کژی زاید و کاستی

 

از ضروری ترین نیاز های بشر که جزو شرط های اصلی بهداشت روانی بشمار می رود ، آرامش خاطر ، احساس امنیت و شادابی و نشاط است و ورزش یکی از راه های دست یابی به این امر مهم است.ورزش از طرفی با ایجاد محیطی فرح انگیز و نشاط آور و از سویی دیگر با کاستن فشار های عضلانی و از بین بردن سستی و کسالت ، فشار های روانی را مهار و باعث احساس شادی و نشاط می شود.به همین دلیل ورزش را رابط جسم و ذهن می نامند.

بدین وسیله از حضرت عالی  به عنوان سرپرست/مربی/ورزشکار /داور ....................

دعوت می نماید تا با حضور موثر خود ، با رویکرد توسعه ی منابع انسانی و تقویت فضای

مشارکت ،  همدلی  ،  وفاق   ،  نوع دوستی  ،  خود باوری  ،  انضباط   اجتماعی  و

قانون پذیری در مراسم سپاس داشت قهرمانان ملی/استانی ...............................

شرکت نمایید.

مترصد از آنیم که با تعیین هدف های بلند مدت و راهبرد های تامین هدف های تعیین

شده ، اولویت بندی رشته های ورزشی با توجه به علایق و امکانات ،پرداختن علمی به

تربیت قهرمانان ورزشی و روز آمد کردن دانش  مربیان ورزشی ، توسعه و تقویت

باشگاه ها ، توسعه و تعمیم مسابقات ورزشی و استفاده از همه ی امکانات موجود

کشور ، مقوله ی ورزش همگانی و قهرمانی ، مطمح نظر قرار گیرد ;

تا در عین پای بندی به اصول اخلاقی و جوانمردی به هدف متعالی دست یازیم.

 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید      هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 

مدیر کل تربیت بدنی..................

..............................................

 

فریبا علومی یزدی

مرداد 89