تقدیر نامه با کارگردان هنری

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
تنظیمات نوشتاری

ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما                70 نسا

چنین فضل از سوی یکتا خداست            که داناییش بس، همه خلق راست


جناب آقای ................ اردکانی

کارگردان کاردان انیمیشن و جلوه های ویژه بصری


فعالیت چشمگیر و کوشش پیگیر همراه با هنرمندی و اهتمام در جهت استفاده از تکنولوژی   فضای مجازی کروماکی به وسیله فیلمبرداری سه بعدی برای نخستین بار در گروه کودک و نوجوان شبکه دو ، نشان از حسن تدبیر، برنامه ریزی منسجم، سازماندهی موثر و مدیریت ارزشمند جناب عالی است.

به پاس سپاس از تلاش مجدانه ی آن جناب در جهت شکوفایی استعداد های  ملی در سال مزین به نام جهاد اقتصادی ، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و این لوح تقدیر، تقدیم حضور هنرمندتان می گردد.

باامید به اینکه ، با اتکا به خلاقیت ، پژوهش و نوآوری به عنوان کارگردانی متعهد و متخصص در سازمان صدا و سیما ، وسیله ی  تقرب و توسل به ایزد یکتا باشید و تعالی کشور عزیزمان  را میسر سازید.

ذلک خیرو احسن تاویلا                   نسا59


که این کار بهتر بود در صفت           سرانجام آن هست خوش عاقبت

مدیر عامل موسسه پیشرو فیلم شیدا