مطالبی برای سخن رانی و مجری گری روز خانواده و تکريم بازنشستگان

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

آشنايي با روز خانواده و تکريم بازنشستگان
از سال ۸۶ روز ۲۵ ذيحجه به عنوان روز خانواده و تکريم بازنشستگان در تقويم رسمي کشور درج شده است
علت انتخاب اين روز شأن نزول آيه «هل اتي» در سوره الانسان که راجع به خانواده و استحکام پايه‌هاي آن است، عنوان شده است. سوره هل اتي در روز ۲۵ ذيحجه در شان اهل بيت پيامبر (ص) نازل شد که پس از سه روز روزه و انفاق افطار خود، از طرف خداوند اطعام شدند.
اما در شوراي فرهنگ عمومي اتفاق نظر بر اين بود که روز بازنشستگان با يک روز در تقويم رسمي کشور تلفيق شود که بهترين روز براي اين منظور روز ۲۵ ذيحجه يعني روز خانواده بود.


در دين مبين اسلام خانواده يکي از مهم‌ترين ارکان جامعه محسوب مي‌شود. پايبندي به خانواده و جلوگيري از بي‌بندوباري و همچنين ارتقاء جايگاه و تحکيم بنيان خانواده، از جمله مسائلي است که به آن شفارش فراوان شده است.
خانواده به عنوان کوچک‌ترين نهاد اجتماعي، آسيب پذيرترين گروه در برابر آسيب‌هاي اجتماعي است به طوري که اکثر مشکلات و آسيب‌ها ابتدا در خانواده‌ها بروز پيدا مي‌کند و در صورت عدم پيشگيري و برخورد ناصحيح با آنها، به درون جامعه نيز رسوخ مي‌کند و در اين شرايط دشوار ديگر نمي‌توان به راحتي مشکلات و آسيب‌ها را کنترل کرد.
بي شک با انجام فرامين ديني اسلام در مورد خانواده و درنظر گرفتن آنها مي‌توان تا حد زيادي زمينه سلامت خانوادگي و سعادت و جاودانگي را براي خويش فراهم سازيم.

چرا خانواده مهم است؟
اين روز ها همه ي کساني که به نوعي براي خدمت به خانواده ها تلاش مي کنند ، با پرسش هايي از اين دست روبرو مي شوند که :
به راستي چرا خانواده اين قدر اهميت دارد ؟ اگر خانواده نباشد ، چه مي شود ؟ رابطه ي خانواده با جامعه چيست ؟ آيا وجود خانواده در جامعه ضروري است ؟ و...
چنين پرسش هايي بخصوص در چند سال اخير ، تنوع بيشتري هم پيدا کرده است و گاه اصولي را زير سوال مي برد که نمي شود به راحتي از آن گذشت .
هجوم اطلاعات متنوع از گوشه و کنار دنيا ، رفت و آمد هاي آسان وارتباط نزديک و تنگاتنگ با جا هاي ديگر دنيا ، مهاجرت ها و تکه تکه شدن خانواده ها و پرتاب شدن هر تکه به گوشه اي از جهان ، ديدن گوناگوني ذائقه ها و شرايط و موقعيت هاي زندگي مردم در گوشه و کنار دنيا ، ارتباط و اختلاط فرهنگي ، اثر پذيري از فرهنگ هاي ديگر حتي تقليد کورکورانه از آن ها و ... هر کس را که در انديشه ي محکم کردن بنيان خانواده و رشد و بالندگي اعضاي خانواده است ، بر آن مي دارد تا پرسش هايي از اين دست را جدي بگيرد ؛ هرچند برخي از آن ها به دفعات پاسخ گرفته باشد يا پاسخ ها روشن و تکراري باشد . 


خانواده برتر در قرآن
قرآن کريم بهترين الگوها را براى شناسايى خانواده برتر به جهانيان معرفى کرده است . خاندان حضرت ابراهيم (ع ) از آن جمله است . در آيه اى از قرآن کريم مى خوانيم :
اِنَّ اللهَ اصـطـَفـى ادَمَ وَ آلَ ابـراهـيـمَ و آلَ عـِمـرانَ عـَلَى العـالَمـيـن . (آل عمران : 33)
اخـلاقـى ، در شـوهـردارى ، خـانـه دارى و تـربيت فرزند نمونه است . همسر ديگرش نيز نمونه بود. ثمره زندگى حضرت ابراهيم (ع ) بِغلام حليم ... وَبَشَّرناهُ بِاِسحاقَ نَبيّا مِنَ الصّالحين )) (صافات : 100 و 101 و 112)
ابراهيم (ع ) پدر اين چنين فرزندانى است و دو همسر او نيز مادران فرزندانى اين گونه انـد. هـر کـدام از آن دو در پـرورش ‍ فـرزنـد چـه مـرارتهايى کشيدند و چه آثارى از خود بـرجـاى گذاشتند؛ حضرت ابراهيم (ع ) همسرش هاجر را به همراه فرزند خردسالش به سـرزمـيـنـى بـى آب و عـلف آورد:
 
((رَبَّنـا اِنـّى اَسکَنتُ مِنْ ذُرّيّتى بِوادٍ غَيرِ ذِى زَرعٍ عِندَ بـَيـتـِکَ الُمـحـَرِّمِ لِيُقِيمُوا الصَّلوةَ فَاجعَلْ اَفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوِى اِلَيهِم ...)) (ابراهيم : 37)

هـنـگـامـى کـه فرشته هاى الهى نزد حضرت ابراهيم (ع ) آمدند و تولد حضرت اسحاق را بـه او بـشارت دادند همسر اولش ‍ (ساره ) نيز در آنجا حاضر و ايستاده بود، تبسمى بر لب داشت و ناظر بر اين جريان بود؛ ترجمه آيه 71ـ73 سوره هود چنين است :
و زن او ايستاده بود. خنديد. پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به يعقوب مژده داديم . (هـمـسـر ابـراهـيم ) گفت : اى واى برمن ، آيا فرزند آورم با آنکه من پيرزنم و اين شوهرم پيرمرد است ؟ واقعا اين چيز عجيبى است . گفتند: آيا از کار خدا تعجب مى کنى ؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان (رسالت ) باد، بى گمان ، او ستوده اى بزرگوار است .
اين آيات افزون بر معرفى حضرت ابراهيم (ع ) برجستگيهاى اخلاقى و معنوى همسران آن حضرت را نيز تبيين مى کنند.
قـرآن کـريـم خـانـواده حـضـرت مـريـم (ع ) را نـيـز بـرتـر دانـسـتـه و از آن بـه ((آل عـمـران )) ياد مى کند. حضرت مريم (ع ) و پدر و مادرش عمرانى که پدر موسى (ع ) است ؛ زيرا عمرانى که پدر موسى (ع ) است اصلا نامش در قرآن نيامده است .
در اين خانواده برتر دو بانو يعنى حضرت مريم و مادرش به عنوان صفوه و برگزيده الهـى بـه جـهـانـيـان مـعـرفـى شده اند. حضرت مريم با آن همه کمالاتى که قرآن کريم گـوشـه هـايـى از آن را ذکـر کرده ، دست پرورده مادرى نمونه است که او را به پناه خدا سـپـرد، خـدا هم به او پناهندگى داد. آن پناه خواستن نيز در کنار محراب عبادت بود و به استجابت رسيد.
قرآن کريم داستانش را در سوره آل عمران آيات 35ـ37 چنين ترسيم کرده است :

چـون زن عـمـران گـفـت : پروردگارا، آنچه در شکم خود دارم نذر تو کردم تاآزاد شده (از مـشـاغـل دنـيـا و پـرستشگر تو) باشد، پس از من بپذير که تو خود شنواى دانايى . پس چـون فـرزنـدش را بـزاد، گـفـت : پـروردگـارا، من دختر زاده ام ـ و خدا به آنچه او زاييده دانـاتـر بـود ـ و پـسـر چـون دخـتـر نـيـست و من نامش را مريم نهادم و او و فرزندانش را از شـيـطـان رانـده شـده بـه تـو پـنـاه مـى دهـم . پـس پـروردگـارش وى (مريم ) را با حسن قـبـول پـذيـرا شـد و ا و را خود حضرت مريم (ع ) نيز مادرى است نمونه و فرزندى چون حـضـرت عـيـسـى (ع ) را تربيت کرد. قرآن کريم مادر اين فرزند عرفانى اين بانو همين بـس کـه فرشته ها نزد او مى آمدند و پيام خدا را براى او مى آوردند:
((اِذْ قالَتِ المَلائِکَةُ يـا مـَريـَمُ اِنَّ اللّهَ اصـطـَفـاکِ وَ طـَهَّرَکِ وَاصـطـَفـَاکِ عَلى نِساءِ العالَمين يا مَريَمُ اقْنُتى لِربِّکِ وَ اسْجُدى وَ ارکعى مَعَ الرّاکِعين )) (آل عمران : 42ـ 43)
وقـتـى حضرت زکريا نزد مريم مى آمد، او را در محراب عبادتش مى يافت در حالى که نزد او غـذاهـاى بـهـشـتـى بـود:
((فـَلَمـّا دَخـَلَ عـَلَيـهـا زَکـَرّيـا الِمـحـرابَ وَجـَدَ عـِنـدَهـا رَزقا...))(آل عمران : 37) و همه اين کمالات و کرامتها از آن حضرت مريم است .
نـمـونـه ديـگر خانواده برتر در قرآن ، خانواده حضرت يحيى (ع ) است . او نمونه اى از فـرزنـدى صـالح در خـانواده اى شايسته است خانواده حضرت موسى (ع ) نيز از اين جمله اسـت . او پـدر و مادرى نمونه دارد. قرآن کريم داستان مرارتهاى مادرش را در آن شايسته بـراى هـمـسـرش اسـت . چـنـان کـه هـمـسـر او نيز دختر حضرت شعيب (ع ) داراى صلاحيتهاى اخلاقى و معنوى فراوانى است که قرآن کريم نجابت و حياى او را ستوده است .
((فَجاءَتهُ اِحداهُما تَمشى عَلَى استحياء...)) (قصص : 25)

برترين خانواده در نظر اسلام
اسـلام ، اهـل بـيـت پـيـغـمـبـر اکـرم (ص ) را بـه عـنـوان نـمـونـه اى کـامـل از خـانواده برتر معرفى و صلاحيت الگويى آن را براى جهانيان امضا کرده است . خـداونـد سـبـحـان ايـن خانواده را از هرگونه رجس و پليدى مبرا دانسته است . آيه شريفه ((اِنَّمـا يـُريـدُ اللهُ لِيـُذهبَ عَنکُم الرّجسَ اهلَالبيتِ وَ يُطَهّرکُم تَطهيرا)) (احزاب : 23)، خطاب به همين خانواده است .
آيـه مـبـاهـله (آل عـمـران :61) در بـاره اعـضاى اين خانواده وارد شده و عظمت مقامات معنوى و عرفانى آنان را به نمايش ‍ گذاشته است . سوره انسان فضيلتهاى آنان را ستوده است و خلاصه جاى جاى قرآن از فضايل و ويژگيهاى آنان سخن گفته است .
ايـن خـانـواده از پـيـونـد مـلکـوتـى وجـود نـازنـيـن حـضـرت عـلى (ع ) و فـاطـمه اطهر(ع ) تـشـکـيـل شـده اسـت و آن دو مـصـداق اتـم انـسـان کـامـل و ايـده آل هستند. على (ع ) و فاطمه (ع ) کفو يکديگرند؛ اگر على (ع ) نبود فاطمه (ع ) در عالم هـمـتـايـى نـداشـت و اگـر فـاطـمـه (ع ) نـبـود براى على (ع ) کفوى نبود. پيوند آن دو در آسـمـانـهـا و نـزد عـرشـيـان بـرقـرار شـد و در جـمـع زمـيـنـيـان تـحـقـق عـيـنـى يـافـت . رسـول خـدا(ص ) در جـريـان ازدواج آن دو وجود عرشى ، آنان را اسوه و الگوى امت خويش خواند و فرمود:
زنـدگـى عـلى (ع ) و فـاطمه (ع ) سراسر الگوست . همسر دارى على (ع )، مديريت او در خـانـه و خـانـواده ، شـوهردارى فاطمه (ع )، خانه دارى و تربيت فرزند او در عالم نظير ندارد و تا قيامت براى جهانيان نورافشانى مى کند.

مطالب مرتبط :
 

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !