تعریف سمپوزیوم (Symposium)

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

1-سمپوزیوم (Symposium)

مجمعی که هدفش مباحث فلسفی و علمی باشد و یا مجمعی که در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعی واحد ،‌مقالاتی ارائه نموده و یا سخنرانی هائئ ایراد نمایند . مانند سمپوزیوم نفت یا سمپوزیوم حکمت و فلسفه و نظایر آن . عنصر اصلی در سمپوزیوم ،‌موضوع واحد آنست .

 

2 ـ سمپوزیوم:‌

 

در اصل‌ به‌ معنای‌ ضیافتی‌ است‌ که‌ در آن‌ پس‌ از صرف‌ طعام‌ به‌ تماشای‌ برنامه‌های‌ هنری‌و شنیدن‌ موسیقی‌ و یا مناظرات‌ ادبی‌ و سرگرمیهای‌ دیگر مشغول‌ می‌شوند . همچنین‌ در قدیم‌ به‌ انجمنی‌ گفته‌ می‌ شده‌ است‌ که‌ مردم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سن‌ وسالشان‌ درآنجا جمع‌ می‌ شدند و وقت‌ خود را با نوعی‌ سرگرمی‌ می‌ گذراندند ازاین‌ نظر سمپوزیوم‌را باید جایی‌ نظیر باشگاههای‌ فعلی‌ دانست‌ . امروزه‌ سمپوزیوم‌به‌ مفهوم‌ دیگری‌ بکار می‌رود و از شیوه‌ هایی‌ جدید مباحثه‌ محسوب‌ می‌ شود .

اکنون‌ سمپوزیوم‌ به‌ تجمعی‌ گفته‌ می‌ شود که‌ در آن‌ عده‌ ای‌ از متخصصان‌ فن‌ودانشمندان‌ موضوعی‌ واحد را مورد بحث‌ قرار دهند . موضوع‌ بحث‌ یکی‌ است‌اما هریک‌ از سخنوران‌ جنبه‌ جداگانه‌ ای‌ را مورد بحث‌ قرار می‌ دهند . جلسات‌سمپوزیوم‌بیشتر برای‌ بررسی‌ و تحقیق‌ در یک‌ امر علمی‌ و اجتماعی‌ تشکیل‌ می‌شود و منظور غایی‌آن‌ است‌ که‌ متخصصان‌ فن‌ از نظریات‌ همکاران‌ خود آگاه‌ شوند و در مسیر آخرین‌تحولات‌ و تغییرات‌ رشته‌ تخصصی‌ خود قرار گیرند .