کمیته ها - کمیته اجرایی - تیم تبلیغات

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

کمیته ها - کمیته اجرایی - تیم تبلیغات

مسئول تیم:....................................


شرح وظایف:

1. گرفتن لیست مقالات ، اسامی مولفین ، اطلاعات اسپانسرها ودیگر اطلاعات مورد نیاز از تیم ثبت نام و پذیرش

2. گرفتن لیست اسپنسرها از تیم اسپانسر

3. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده در رابطه با نحوه چاپ و نشر بروشورها ، کاتالوگها ،پوسترها و بنرهای تبلیغاتی و تعیین مکانهای نصب بنرهاو پوسترها و نحوه توزیع بروشورها و کاتالوگها

4. تعیین مبلغ بن خرید برای شرکت کنندگان با هماهنگی اعضاء کمیته برگزارکننده  که این بن برای آنها قابل قبول باشد

5. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده در رابطه با خرید هدایا برای شرکت کنندگان

6. قرارداد با شرکت گرافیکی در رابطه با طراحی موارد بند2

7. نظارت بر نحوه طراحی

8. تایید طراحیهای مذکور با نظر اعضاء کمیته برگزار کننده

9. تهیه فهرست راهنما در رابطه با برنامه های روزهای کنفرانس با همکاری تیم سالنهای کنفرانس

10.قرارداد با شرکتهای مربوطه در رابطه با خرید هدایا

11. هماهنگی با تیم مالی جهت بستن قرارداد با شرکت گرافیکی و چاپ خانه و خرید هدایا

12. قرارداد با چاپ خانه در رابطه با چاپ موارد طراحی شده

13. تحویل تمامی موارد چاپ شده از چاپ خانه

14. نصب بنرها و پوسترها در مکانهای تعیین شده در خارج محل کنفرانس از قبل در روز قبل نمایشگاه (در مکانهایی در شهر ، فرودگاه، راه آهن و غیرو)

15. تحویل فهرست راهنما در رابطه با برنامه های روزهای کنفرانس ، پوسترها ، بروشورها ، کاتالوگها و هدایا به تیم سالنهای کنفرانس

 

 

تیم های مرتبط:

1. تیم ثبت نام و پذیرش

2. اعضاء کمیته برگزار کننده

3. تیم مالی

4. تیم سالنهای کنفرانس

5. تیم اسپانسر

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1. شرکت گرافیکی

2. چاپ خانه

3. مکانهای تعیین شده در خارج محل کنفرانس

4. محل کنفرانس

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.