کمیته ها - کمیته اجرائی - تیم مالی

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

کمیته ها - کمیته اجرائی- تیم مالی

 

مسئول تیم:.................................................

 

شرح وظایف

1. هماهنگی با مسئول کمیته اجرائی جهت برنامه ریزی بودجه برای مواردو مراحل مختلف کنفرانس

2. هماهنگی با تیم های ذیل در رابطه با پرداخت هزینه ها

  • · تیم تبلیغات
  • · تیم پذیرایی
  • · تیم تدارکات
  • · تیم ارتباط با داوران
  • · تیم انتشارات
  • · تیم نمایشگاه
  • · تیم مستند سازی
  • · تیم وب سایت

3. ارسال بیلان مالی و نتیجه حسابرسی به مسئول کمیته اجرائی

تیم های مرتبط:

1.      مسئول کمیته اجرائی

2.      تیم تبلیغات

3.      تیم پذیرایی

4.      تیم تدارکات

5.      تیم ارتباط با داوران

6.      تیم انتشارات

7.      تیم نمایشگاه

8.      تیم مستند سازی

9.      تیم وب سایت

 

چنانچه در هر مورد از مطالب سوالی  داشتید با فریبا علومی  یزدی مشاور عالی کنفرانس ها تماس بگیرید تا شخصاً به سوالات شما جواب دهند.