كميته ها - كميته علمي - تیم ارتباط با داوران

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 

 

تیم ارتباط  با داوران

 


اعضاء تیم:

1.      .................................

 

شرح وظایف:

1.      گرفتن مقالات قابل داوری از تیم بررسی اولیه مقالات

2.      فرستادن مقالات قابل داوری به تیم داوران

3.      پیگیری مقالات فرستاده شده به تیم داوران

4.      گرفتن نتیجه داوری مقالات از تیم داوران

5.      تصمیم بر اینکه کدام مقالات در سمینار ارائه شوند ، کدام مقالات چاپ شوند و کدام مقالات تنها عنوان مقالات چاپ گردد

6.      استخراج آمار و طبقه بندی اطلاعات در رابطه با مقالات قابل قبول و غیر قابل قبول

7.      ارسال نتیجه بررسی مقالات قابل قبول و غیرقابل قبول به تیم ارتباط با مولفین

8.      ارسال نتیجه تصمیم گیریهای بند 5 به همراه محتوی مقالات به تیم انتشارات

9.      برنامه ریزی و زمان بندی و تعیین مکان برای ارائه مقالات در کنفرانس با هماهنگی اعضاء کمیته برگزار کننده

10.  ارسال نتیجه برنامه ریزی و زمان بندی در بند 9 به تیم نشست ها و سخنرانی ها

11.  ارسال نتیجه برنامه ریزی و زمان بندی در بند 9 به تیم روابط عمومی

12.  هماهنگی با تیم مالی جهت پرداخت حق الزحمه نتایج داوری داوران

 

 

تیم های مرتبط:

1.      تیم داوران

2.      تیم ارتباط با مولفان

3.      تیم انتشارات

4.      اعضاء کمیته برگزار کننده

5.      تیم نشست ها و سخنرانی ها

6.      تیم روابط عمومی

7.      تیم مالی