تقدير نامه مسابقات نهج البلاغه دانشجويان

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


اوصیکم بتقوی الله فان تقوی الله مفتاح سداد وذخیره معاد

سفارش می کنم شما را به پرهیزگاری وترس از خدا به درستی که اطاعت اوامر حق جل وعلی کلید سعادت دنیا واندوخته ی آخرت است.               حضرت علی ع


دانشجوی مانوس با نهج البلاغه سركار خانم / جناب آقاي ............................

از اینکه با اعتماد وافر و اطمینان خاطر در پرتو چلچراغ ايمان ، به موفقیت و کسب رتبه .................................... درخصوص مسابقات ......نهج البلاغه............كه گنجینه هایی از مظهر العجایب و الغرایب مولی الموالی حضرت امیر المومنین ع است،  دست يافته ايد و به شکرانه ی این توفیق و به پاس قدردانی از این پیروزی خطیر و خیره کننده ; این لوح سپاس با ایمان و اخلاص تقدیم حضور سرشار از معنویت و برکت شما می گردد.


امید است درپناه رب جلیل پایدار وبرقرار وعزت مدار باشید ودردل مومنان ماندگار.

اللهم نور قلوبنا باقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن واصلح امورنا بالقرآن

با توگر خواهی سخن گوید خدا ، قرآن بخوان               تا شود  روح  تو با حق  آشنا ،  قران بخوان

رتل  القرآن  ترتیلا    خدای  رحمت   است                 می دهد قرآن به جان ودل صفا قرآن بخوان