دعوت نامه جهت مدعوین در جشنواره تعاونی های برتر

دعوت نامه ویژه همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

«تعاونوا علی البرّ و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»

 

سرور گرامی ....................................

از آنجایی که بستر حضور تعاونگران در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی در حال شکل

گیری و تقویت است ، یقیناً خلاقیت ، نوآوری و تلاش ویژه ی تشکل های تعاونی و عزم

جدی آنان در توسعه ی بخش تعاون که خود زمینه ساز اشتغال زایی و کار آفرینی خواهد

بود و موجبات رشد اقتصاد توام با عدالت اجتماعی را در کشور فراهم خواهد کرد.

چشم انتظاریم که انتخاب تعاونی های برتر در در سال جاری (به روش المپیادی) در.......

جشنواره ی تعاونی های برتر با هدف به تصویر کشیدن نقاط قوت ، موفقیتها و توانمندی

های بخش تعاون ، تقدیر از تعاونگران نمونه ی ....... و ایجاد انگیزه ی مضاعف در زمینه ی

کار گروهی و بهره مندی بیشتر از استعدادها و تجمیع سرمایه های اندک در هفته ی

تعاون به منصه ی ظهور بنشیند.

حضور سرشار از لطف شما ، که یادش روح پرور است و وصفش دلفریب ، موجب مسرت

و امتنان است.

دبیر جشنواره ی تعاونی های برتر