gototopgototop

ایران مجری

 
 

به صفحه بانک تقدیر نامه - دعوت نامه های ادبی و سوگند نامه های فریبا علومی یزدی خوش آمدید.

ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما 70 نسا

چنین فضل ازسوی یکتا خداست           که داناییش بس همه خلق راست


ترغیب شما فرهیختگان با صفا و تحریض شما فرزانگان باوفا  که صحیفه ی حال ازفروغ  رویتان  جمال گیرد  و بضاعت افضال سخن بر حسن فکر و کارتان  کمال  پذیرد ، حامل و باعث آن گردید که بنا به سفارش عزیزان در  موضوعات مختلف ، بانک تقدیرنامه  فراهم  آید .

وزن بودن ، شوق آموختن ، شور زندگی ، درک هستی ، تدبیر کار و بالاخره سپیدی کمال  از اهداف شاخص گردآوری بانک تقدیرنامه است که امیدوارم مورد قبول اصحاب علم ، اشخاص فضل و ارباب قلوب قرارگیرد.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس             که دراز است ره مقصد و من نوسفرم


مجری مایلم بیشتر در مورد فریبا علومی یزدی بدانم.
ایران مجری دوست روابط عمومی ها

بانوي سخن ايران

| تقدیرنامه ها-سپاس نامه ها
| دعوت نامه ها
| نامه هاي متفرقه
| تبریکات
| سوگند نامه ها
| خدمات باشگاه ایرانمجری
http://iranmojri.com/taghdirnaame/complaints.html
 
 
 
 
 
 

صورت جلسه و نحوه تنظیم آن

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 57
بدخوب 

محمد معادیفر، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش تحقیق در وسایل ارتباط جمعی از دانشگاه آزاد تهران (واحد مرکزی)صورتجلسه:

برگرفته از وبلاگ : آقای محمد معادیفر

جلسه در لغت به معنی نشستن برای رسیدگی و گفتگو در باره امری و در اصطلاح عبارت است از: گردهمآئی صاحب نظران و یا مسئولان بر اساس وظایف و یا مأموریت های محوله در محل معین و در زمان مشخص به منظور رسیدگی پیرامون یک مشکل اداری – اجتماعی و .... و حل و فصل.

سازمان جلسه چیست:

بطور کلی در هر جلسه یک نفر به عنوان رئیس، چند نفر به عنوان اعضاء و یک نفر به عنوان دبیر شرکت دارند که اداره جلسات با رئیس جلسه که رئیس جلسه ممکن است در همان جلسه توسط اعضاء تعیین و یا اینکه به موجب مقررات از قبل تعیین گردیده باشد.

 

* رئیس جلسه : به مانند سایر اعضاء دارای یک رأی خواهد بود با این تفاوت که درصورت مساوی بودن تعداد آراء می تواند نظر نهائی را درخصوص تصویب یا عدم تصویب یک مصوبه ارایه نماید.

 

* دبیر جلسه :که به عنوان منشی وظایف را انجام می دهد، یا از بین اعضاء انتخاب می شود و یا اینکه از قبل طبق مقررات انتخاب می گردد.

وظایف دبیر جلسه عبارت اند از :

۱- تهیه دعوتنامه و ارسال آن برای اعضاء و همچنین اطمینان از دریافت توسط اعضاء

۲- نظارت برآماده بودن محل جلسه و همچنین اطمینان از وسایل مورد نیاز در جلسه

۳- تنظیم صورتجلسه و به امضاء رساندن آن

۴- ارسال نسخه ای از صورتجلسه برای اعضاء

۵- بایگانی سوابق جلسه در دبیرخانه

لازم به ذکر اینکه : حضور تمامی اعضاء در جلسه الزامی و در صورت غیبت باید در صورتجلسه اسامی قید گردد.

 

صورت جلسه :

صورت جلسه نوشته ای است که در آن خلاصه گفتگوهای اعضاء جلسه ذکر می گردد. به عبارت دیگر نوشته ای است که در برگیرنده مطالب مطرح شده، هم چنین در مورد گفتگو ها و تصمیمات اتخاذ شده در یک نشست رسمی و یا یک جلسه اداری.

 

چهارچوب صورتجلسه :

هر صورت جلسه ای دارای ارکانی است که بدون تردید باید ذکر شود .

حال اینکه برخی از این ارکان بسیام مهم بوده و بدون آنها صورت جلسه تحقق پیدا نمی کند. اما برخی از ارکان در درجه دوم اهمیت قرار دارند که با نبود آنها صورت جلسه دچار مشکل نخواهد شد .  بطور عادی و معمولی ارکان صورت جلسه عبارت اند از:

۱- مشخصات اعضاء شرکت کننده که در این مورد مشخصه های فردی و شغلی شرکت کننده یعنی نام ونام خانوادگی، سمت و سازمان معرفی کننده باید نوشته شود.

۲- امضاء شرکت کنندگان که باعث رسمی شدن و یا رسمیت یافتن صورتجلسه می شود.

۳- دستور جلسه که منظور موضوع یا موضوع هائی است که برای حل و فصل آنها جلسه تشکیل می یابد و در اصل هدف جلسه می باشد.

۴- مستندات مطالب مطرح شده که منظور درج مذاکرات و پیوست های ارائه شده می باشد.

۵- تصمیمات اتخاذ شده که منظور جمع بندی گفتگوهای اعضاء جلسه در چند جمله مستقل می باشد.

۶- زمان جلسه یعنی تاریخ دقیق (روز، ماه و سال ) و همچنین شروع و پایان جلسه می باشد.

۷- مکان جلسه که همان محل برگزاری جلسات است.

۸- تکلیف جلسه بعدی که منظور از این رکن از جلسه این است که اگر موضوعی به دلیل اهمیت و وسعت دامنه، بخشی به جلسه بعدی موکول گردید در صورتجلسه زمان، مکان و دستور جلسه بعدی مشخص گردد.

 

نحوه تنظیم صورتجلسه های مختصر و مفصل

 

۱-شماره جلسه : در این قسمت شماره هر جلسه براساس استمرار و یا دوره ای بودن تکمیل می گردد.

۲-زمان جلسه : در این قسمت تاریخ برگزاری جلسه و زمان شروع و خاتمه جلسه ذکر می گردد.

۳-مکان جلسه : در این قسمت محل برگزاری جلسه نوشته می شود.

۴-دستور جلسه : که منظور هدف برگزاری جلسه بوده و از قبل تعیین می گردد.

۵-اعضاء جلسه : درصورتی که اعضاء قبلاً معرفی شده باشند در صورت هم سطح نبودن شرکت کنندگان به ترتیب اهمیت مقام و در صورت هم سطح بودن طبق حروف الفبا تکمیل می گردد.

۶- مطالب مطرح شده : دراین قسمت گفتگوهای شرکت کنندگان قید می گردد که روش کار جهت سهولت در امر مطالعه می شود که ابتدا نام و نام خانوادگی بیان کننده مطلب و سپس با خط فاصله مطلب نوشته می شود.

۷-تصمیمات اتخاذ شده : دراین قسمت چکیده تصمیمات اتخاذ شده به ترتیب اهمیت به صورت فهرست وار نوشته می شود.

۸- جلسه بعدی در این قسمت در صورت نیاز به ادامه مطلب جلسه بعدی از نظر زمان و مکان برای اعضاء مشخص می گردد.

۹-امضاء : در این قسمت شرکت کنندگان بعد از مطالعه مطالب صورتجلسه، صورتجلسه را امضاء نموده که روش کار بدین صورت می باشد: ابتدا نام و نام خانواگی خود را نوشته و سپس امضاء می نمایند.


در همین مورد:  30 نمونه نامه اداری


copyright

 
 
 
 

1000 تقديرنامه به قلم فريبا علومي

تقدیر در همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار،گردهمایی

image Less... image More...

تقدیر و تشکر روزهای ملی، روزهای جهانی

image Less... image More...

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی

image Less... image More...

تقدیر و تشکر در شرکت های خصوصی و انجمن ها

image Less... image More...

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان

image Less... image More...

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش

image Less... image More...

 
 
 
 
 
 

اندروید بانک تقدیر نامه فریبا علومی یزدیبرای دریافت و دانلود اندروید بانک تقدیرنامه روی عکس مقابل کلیک کنید.


نیم قرن تجربه را به ارمغان آورده ایم .


بانک تقدیرنامه و نامه های اداری محصول جدید شرکت بانوی سخن پارس هم اکنون در بازار اندروید.


همیشه و برای یکبار بهترین کلمات و سخنان زیبا را  از گنجینه ارزشمند بانک تقدیر نامه فریبا علومی یزدی به همراه داشته باشید.


با سخنان ارزشمند ؛ همیشه و در بین جمع  بدرخشید آنچنانکه شایسته آنید. شما شایسته تجلیل هستید. 

بانک تقدیر نامه هدیه بانوی سخن به اندیشمندان و ادب دوستان


 اندروید دبیرخانه مجازی درخواست نامه های اداریمحصول جدید ایرانمجری : اپلیکیشن سفارش نامه اداری : ایرانمجری مسنجر

 

این برنامه یک نرم‌افزار «سفارش نامه» برای تلفن های هوشمند است که توسط شزکت ایران مجری ساخته شده. با نصب نرم افزار سفارش نامه و دسترسی به اینترنت می توانید توسط موبایلتان به کارشناسان ما در ایران مجری سفارش دهید تا نامه های مورد نیاز شما را برایتان آماده کنند و از طریق Email، SMS، Fax، Viber و WhatsApp برای شما ارسال کنند.

توجه: این برنامه با اتصال به اینترنت کار می کند.


سفارش نامه اداری

برای آشنایی با این محصول می توانید اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت و دانلود ایرانمجری مسنجر (دبیرخانه مجازی ایرانیان ) روی گوشی و تبلت اندروید خود اینجا را کلیک کنید.

 

ایران مجری همراه مجریان ، سخنوران و روابط عمومی ها