gototopgototop

ایران مجری

 
 
سرفصل ها نکات ویژه چگونه موفق شویم؟
 
 
 
 
 
 

چگونه موفق شویم؟

امتیاز کاربر: / 170
بدخوب 

چگونه موفق شویم؟

 

  • برنامه ريزی کن وقتی که ديگران مشغول بازی کردن هستند
  • مطالعه کن وقتی که ديگران در خواب هستند

 

 

  • تصميم بگير وقتی که ديگران مردد هستند
  • خود را آماده کن وقتی که ديگران درخيال پردازي هستند
  • شروع کن وقتی که ديگران در حال تعلل هستند
  • صرفه جويی کن وقتی که ديگران در حال تلف کردن هستند
  • گوش کن وقتی که ديگران در حال صحبت کردن هستند
  • لبخند بزن وقتی که ديگران خشمگين هستند
  • پافشاری کن وقتی که ديگران در حال رها کردن هستند

 

برگرفته از سایت خبرگزاری علمی دانا نیوز

منبع اصلی   www.sohagroup.com