دعوت نامه افطار برای انجمن/ متن ادبی (6)

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

متن دعوت نامه برای ماه مبارک رمضان برای افطار و مناسبت های قرآنی را می توانید در این مجموعه ببینید. برای جلوگیری از تکراری بودن متن  دعوتنامه ها ، از ادبیات متفاوتی استفاده شده است که شما می توانید فراخور مدعوین خود از قسمت های مختلف دعوت نامه ها  و برای متن اصلی و پشت جلد دعوت نامه استفاده نمایید.

یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم الصیّام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون

الا   اهل  باور   به   یکتا    خدا           شده روزه واجب کنون بر شما

همان سان که بر سایر  مومنان          که  بودند  زین پیش اندر   جهان

بشد  واجب  این  امر از  کردگار          بوَد   آن   که    گردید ،  پرهیزگار

 همکار گرانقدر/دوست گرانمایه/  .....................................

رییس هیات مدیره/ مدیر عامل /همکار شاغل در انجمن ................

ترغیب شما عزیزان با صفا و تحریض شما دوستان با وفا که صحیفه ی حال از فروغ رویتان جمال گیرد و بضاعت اَفضال سخن بر حُسن فکر و کارتان کمال  پذیرد ; حامل و باعث آن گردید تا با برگزاری ضیافت معنوی افطار میزبان حضور سعادت ظهورتان باشیم.

 

با دیدارتان شادمانه ایم و در بُن شکرانه ایم.

ز در درا و شبستان ما منور کن        هوای مجلس روحانیان معطر کن

 

فریبا علومی یزدی

موعد : ............................

میعاد: .............................