رعایت آداب کار در محیط اداری توسط مدیران

آداب معاشرت تجاري ارتباطات موثر تجارت
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

چگونه مدیران می توانند حدود  رعایت آداب کار در محیط اداری خود را بهبود بخشند؟

رعایت استاتدارهای پیشرفته آداب محیط کار می توانند تغییرات شگرفی در هر حوزه کاری ایجاد کند..روشهای بسیارمتفاوتی وجود دارند که با بهره وری ازآنها مدیران می توانند رعایت  آداب کاری در محیط اداری خود را بهبود بخشند وبا عث ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه مدیریت خود شوند.

 

 فراهم سازی زمینه رعایت آداب کار با نمونه قرار دادن خود به عنوان یک الگوی رفتاری

 هنگامی که مسئله رعایت آداب کار در محیط اداری مد نظر مدیران قرار می گیرد آنها می بایست به نحوی رفتار کنند که رفتارشان به منزله یک الگوی رفتاری بهینه برای کارمندان تصور شود.اگر مدیران رفتار خوب وتوام  با احترامی را نسبت به اطرافیان از خود نشان دهند در غالب موارد کارکنان وی هم از او پیروی می کنند. برای کارکنانی که از سوابق کاری طولانی برخوردار هستند رعایت آداب محیط کار امری  طبیعی به نظر می رسد.اما برای افراد تازه کار ویا افرادی که از فرهنگ کشور دیگری به یک محیط کاری جدید آمده اند این قوانین تا حدودی گیج کننده به نظر می رسند. در اینجا به برخی از این قوانین و آداب محیط کار اشاره شده است که احتمالا مدیران لازم است تا آنها را به اطلاع کار کنان خود بر سانند اما ابتدا خود مدیران لازم است تا از این قوانین و آداب محیط کار اطلاع کامل داشته باشند.

 

آگاه سازی کار کنان با آداب محیط کار

 آسانترین راه برای آشنا سازی کارکنان با آاداب محیط کار ان است که این قوانین رادر یک کتابچه راهنما ذکر و در اختیار کارکنان بگذارند. می توان این کتابچه را در اختیار کارکان گذاشت تا آن را مطالعه کنند و یا در اوقاتی که مدیر احساس می کند کار کنان از اجرای این قوانین تخطی کرده اند می تواند جهت گوشزد رعایت قوانین چنین دفترچه راهنمائی را در اختیار آنان  بگذارد . غالب محیطهای کاری قوانین و آداب خاص خود را دارا هستند که شامل باید ونباید های است که می بایست توسط کارکنان آن محیط به اجرا درآیند.حضور ذهن و عقل سلیم  یکی از اساسی ترین عواملی است که در رابطه با رعایت آداب محیط کار می بایست در نظر گرفته شود  . مدیرانی که در رابطه با وضع قوانین و آداب خاص در حوزه مدیریت خود شک دارند می توانند در این رابطه با روانشناسان علوم رفتاری مشاوره کنند.

 

رعایت آداب و احترام در محیط کار

 یکی از مهمترین اصول آداب محیط کار رعایت احترام متقابل بین همکاران است که مدیرت می تواند باعث ترغیب کار کنان به انجام این امر گردد.اگرچه غالبا هم همین طور است ولی مدیران باید مراقب باشند که هر گز در گیر غیب گوئی های که در محیط کار رایج است نشوند .در ضمن مدیران باید از پارتی بازی و جانب داری افراد خاص از بین  کار کنان خود  اجتناب کنند.تمام کار کنان می بایست به یک نسبت از طرف مدیر احترام و اعتبار دریافت کنند ..بسیاری از مدیران از کار کردن با کار کنانی که شرایط رفتاری  یا کاری سختی دارند اجتناب می کنند   به نحوی که کار کنان دیگر و حتی خود فرد هم متوجه این رفتار مدیر می شوند.

 اعتراضات و ناسازگاریهای کار کنان

 مدیران می بایست با نحوه حل کردن مشکلات ناشی از اعتراضات و ناسازگاریها ی  بین کارکنان  آشنا باشند این بخشی از روند تعریف شغل مدیریت را در بر می گیرد .مدیران خوب می دانند هنگامی که بین کار کنان یک شرکت برخوردی پیش می آید نباید از کار مند خاصی جانبداری کنند . می بایست به آنها یاد آوری کنند که از یک فرد حرفه ای انتظار می رود که  بداند چه طور از چنین بر خورد های در محیط کار  اجتناب کند.قبل از اینکه اینگونه ناساز گاریهای بین کار کنان به کینه و عداوت بین  آنها منجر گردد  مدیران می بایست بدانند که چگونه از این گونه برخورد ها بین اعضای یک شرکت جلوگیری کنند. در پاره ای از موارد .برای رفع  مشاجرات بین برخی از کار کنان شاید لازم باشد که از یک فرد  به عنوان میانجی استفاده شود .قبل از اینکه کار مشاجره بین دو کارمند بالا بگیرد یک مدیر خوب می بایست از چگونگی رفع این معضل اگاهی داشته باشد.

 

استفاده از سیستم کار  تیمی و نقشی که هر یک از  اعضای چنین تیمی ، ایفا می کنند

 بسیاری از مدیران بر این باورند که اگر کارها را به شکل تیمی به کار کنان محول کنند به نحوی که هر یک از آنها  مسولیت  اجرای نقش خاصی را در آن تیم دارا باشد این مسئله به رعایت احترام متقابل و ایجاد زمینه های  همآهنگی  رفتاری در محیط کار بسیار کمک می کند . ایجاد روحیه تیمی بین اعضای یک شرکت می تواند آنها ا را در رعایت احترم متقابل و همراهی با دیگر افراد حاضر در شرکت تر غیب کند.این مسئله به کار کنان کمک  می کند تا هر یک با حدود و وظایف دیگر کار کنان و فشار های احتمالی که همکارانشان با آنها  روبرو هستند آشنا شوند.

قبل از اینکه یک مدیر برای انجام وظایف کار کنان به شکل تیمی برای آنها برنامه ریزی کند می بایست با هر یک از آنها در این زمینه و نقشی که به هر یک از آنها در این تیم اجرای محول می شود  مشورت کند .اگر کار مندی مجبور به پذیرش نقشی خاص  در چنین پروزه ای گردد و یا  شرکت در چنین کار تیمی برای کارمندی الزامی شود این کار منجر به بازده مورد نظر مدیر نمی شود و هما هنگی مد نظر وی را به محیط کار نمی آورد.

 

روشهایی برای ترغیب کارکنان در رعایت آداب خاص محیط کار

 

چند روش ساده وجود دارند که با پی گیری آنها مدیران می توانند کار کنان را تر غیب به رعایت آداب کاری در محیط کار  خود کنند.این روشها شامل:

 

1-. تشویق کار کنان برای کاری که انجام داده اند به ویزه در مواردی که فراتر استاندارهای لازم برای انجام آن  کار تلاش می کنند.

2-. رعایت آداب کار توسط خود مدیر به نحوی که خود وی به عنوان یک نمونه مثبت از رعایت استاندارهای آداب  کار در محیط اداری محسوب گردد.

 

3-توجه به نظرات کارکنان در رابطه با تغییراتی که قرار است در محیط کار به اجرا در آیند که شامل تغییرات در زمینه تغییر آداب رسمی ان محیط  کاری نیز می شوند.

 

4-جون هر یک ار کارکنان آداب  رفتاری خاص خود را دارا هستند بنا بر این آداب خاص آن محیط کاری می بایست به شکل طرح  نوشتاری به اطلاع آنها برسد.

 

5-هرگز وارد غیبت گويی های کار مندان یا سیاست بازیهای بین کار مندان با یکدیگر نشوند.

 

6-.ارتباطات کاری خوبی با کار کنان برقرار کنند .به جای اینکه دستورات را از طریق ایمیل یا با نامه رسمی به آنها ابلاغ کنند با آنها صحبت کنند.

 

7- مشکلات شخصی خود را به محیط کار نیاورند و رفتار دوستانه اما توام با تخصص حرفه ای  را از خود نشان دهند.

 

کار کنان و مدیریت باید یتواند در قالب یک تیم با هم کار کنند این نکته تنها خاص امور کاری نمی شود بلکه در رابطه با رعایت آداب محیط کار نیز می شود . مدیریت  باید بتواند به شکل  طراح کار  تیمی از عهده  برقراری  هماهنگي در موارد لازم بر آید .رعایت بهینه استاندارهای مرتبط با آداب  محیط کار می توانید باعث پیشبرد بازده کاری  و بالا رفتن سطح تولید در شرکت شود . اگر مدیرت و کارمندان احترام متقابل به یکدیگر نشان دهند این مساله می تواند  در  ایجاد فضای مثبت در محیط کار بسیار موثر واقع شود.