10 نکته برای گسترش دادن نگرش مثبت

نگرش مثبت
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

10 نکته برای گسترش دادن نگرش مثبت، توسط فريبا علومی يزدی

1. روز خود را با برنامه شروع کنيد.

 2. نسبت به موضوعات ساده در زندگيتان آگاهی داشته باشيد. شروع کردن روز با گرفتن يک دوش آب گرم، داشتن رختخواب راحت برای داشتن خوابی راحت، با طراوت و شادابی از خواب بيدار شدن و عبادت همه شما را در گسترش مثبت اندیشی کمک می کند.

3. لبخند بزنيد. لبخند بزنيد. لبخند بزنيد.

 

4. به افرادی که نيازمند هستند و شانس کمتری دارند کمک کنيد.می توانید روز خود را با صدقه شروع نمایید.

 

5. اهداف خود را مرتب مرور کنيد. نقشه راه اگر مهم است ولی اجرای آن مهم تر است. یک قدم به سوی هدف  بردارید.

فقط به جلو نگاه نکنيد، گاهی نيز به گذشته نگاه کنيد و بابت پيشرفت هايی که داشتيد خود را تحسين کنيد و به خود تبريک بگوييد، مهم نيست که اين پيشرفت ها تا چه حد کوچک باشند.

 

6. وقت خود را با افرادی بگذرانيد که در شما ايجاد انگيزه می کنند، تشويقتان می کنند و باعث تعالی شما می شوند.

 

7. هر روز مقدار محدودی از وقت خود را برای ايجاد رابطه با اطرافیان صرف کنيد، با مهربانی و مثبت انديشی صحبت کنيد!

 

8. خود را در مسیر کمال ، شکوفا کنيد.برای مثال گاهی اوقات از دیگران کمک بخواهيد، تا حد منبع نيروی معنوی خود را بالا ببريد.

 

9.شکست ها را به عنوان سنگ و مانعی در مسيرتان تلقی کنيد ، نه پايان و آخر کار. هر اندازه که می توانيد ياد بگيريد.

 

10. جايی را در زندگيتان برای موهبت ها و بخشش های جديد خالی بگذاريد. با بخشيدن چيزهايی که به آنها نياز نداريد، دارايی ها، پول يا دلگرمی و تشويق.