تعریف کمیسیون‌- کمیته - پرزیدیوم

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
تنظیمات نوشتاری
تعریف کمیسیون‌- کمیته - پرزیدیوم
- کمیسیون‌:
کمیسیون‌ دارای‌ معانی‌ متعددی‌ است‌ از جمله‌ به‌ مأموریتی‌ گفته‌ می‌ شود که‌ برای‌ اجرای‌امری‌ به‌ شخصی‌ محول‌ می‌ گردد همچنین‌ در تجارت‌ و امور بانکی‌ پولی‌است‌ که‌ یک‌مؤسسه‌ یا شخصی‌ در برابر انجام‌ دادن‌ کاری‌ دریافت‌ می‌ کند .
 صرف‌ نظر از معانی‌ فوِ ق کمیسیون‌ به‌ مجمعی‌ نیز اطلاِ ق می‌ شود که‌ برای‌ تحقیق‌ و مطالعه‌ در باره‌ موضوعی‌ تشکیل‌ می‌ گردد معمولاً این‌ تجمع‌ در مقیاس‌ کوچکتر و با واحدکمتری‌ تشکیل‌ می‌ شود و غالباً شعبه‌ ای‌ از مجامع‌ بزرگتر است‌ مثلاًچنانکه‌ می‌ دانیم‌ به‌هر یک‌ از شعب‌ مجالس‌ مقننه‌ که‌ از تعدادی‌ نماینده‌ تشکیل‌ می‌شود و به‌ یکی‌ از امورکشوری‌ رسیدگی‌ می‌ کند کمیسیون‌ می‌ گویند .
همچنین‌گروهی‌ از نمایندگان‌ چند کشور را که‌ از طرف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مأموررسیدگی‌به‌ یکی‌ از امور بین‌ المللی‌ شوند کمیسیون‌ گویند . از میان‌ این‌ کمیسیونها می‌ توان‌کمیسیون‌ بین‌ المللی‌ تحقیق‌ ، کمیسیون‌ خلع‌ سلاح‌ و کمیسیون‌ حقوق بشر را نام‌برد .
 ـ کمیته‌:
کمیته‌ در اصل‌ به‌ معنی‌ سپردن‌ است‌ اما اصطلاحاً کمیته‌ به‌ مجمعی‌ گویند که‌ ازطرف‌یک‌ حکومت‌ یا مقام‌ صلاحیت‌ دار یا جمعیتی‌ برای‌ بررسی‌ امری‌ یاآماده‌ کردن‌طرحی‌ یااجرای‌ تصمیمی‌ انتخاب‌ شود در حقیقت‌ کمیته‌ از حیث‌ مفهوم‌ مترادف‌ کلمه‌کمیسیون‌است‌ با این‌ تفاوت‌ که‌ کمیته‌ می‌ تواند قدرت‌ اجرایی‌ نیز داشته‌ باشد بدین‌ معنی‌که‌ ممکن‌است‌ به‌ یک‌ کمیته‌ مأموریت‌ داده‌ شود که‌ پس‌ از تبادل‌ نظر و مشورت‌تصمیمی‌ اتخاذکند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجرا در آورد .
 نکته‌ قابل‌ توجه‌ در تفاوت‌ بین‌ کمیسیون‌ و کمیته‌آنست‌ که‌ بنظر می‌ رسد وسعت‌ دایره‌ عمل‌ کمیته‌ بیش‌ از کمیسیون‌ است‌ و تعداد افرادی‌که‌ در یک‌ کمیسیون‌ شرکت‌ می‌ کنند محدودتر و کمتر از تعداد افرادی‌  است‌ که‌ در یک‌ کمیته‌ مسئولیت‌ امری‌ را بر عهده‌ می‌ گیرند به‌ طور مثال‌ کمیسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق بشر وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در کشورهای‌ مختلف‌ عضو ، شعبه‌ هایی‌دارد که‌ کمیته‌نامیده‌ می‌ شود .
 ـ پرزیدیوم‌:
 پرزیدیوم‌ به‌ هیئت‌ رئیسه‌ و عده‌ افرادی‌ که‌ اداره‌ امور جمعیتی‌ را بر عهده‌ دارند گفته‌می‌ شود . در قانون‌ اساسی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ پرزیدیوم‌ به‌ مجموعه‌ تشکیلاتی‌اطلاق  می‌ شود که‌ اداره‌ امور یک‌ مجمع‌ سیاسی‌ را بر عهده‌ دارد و از این‌ نظر معنی‌ ومفهوم‌  رهبری‌ دسته‌ جمعی‌ می‌ دهد و در حقیقت‌ یک‌ کمیته‌ دائمی‌ برای‌ اداره‌ امورکشور است‌  این‌ کلمه‌ را گاهی‌ به‌ هیئت‌ رئیسه‌ گروهی‌ غیر دولتی‌ که‌ دارای‌ وظایف‌اجرایی‌ است‌ اطلاق می‌ کنند .