پیام دبیر همایش "علم وکاراته" 90

پیام ها ، بیانیه ها و قطع نامه های همایش ها
تنظیمات نوشتاری

اساتید و پژوهشگران، دانشجویان، مربیان و کاراته‌‌کاهای عزیز:


این همایش فرصت مغتنمی را برای ارائه یافته‌ها، تبادل اطلاعات و ایده‌های علمی شما عزیران در دانشگاه‌ها و نهاد‌های ورزشی مرتبط فراهم می‌کند.

قدمت هنرهای رزمی به بیش از چندین قرن می‌رسد. وقتی به قهرمانان به‌نام کاراته در دهه‌های گذشته نگاه می‌کنیم و فیزیک بدنی آنها را مطالعه می‌کنیم، گویا آنها از بهترین روش‌های علم تمرین برخوردار بوده‌اند و با آگاهی تمام از اصول مکانیکی و فیزیولوژیکی بدن به توسعه مهارت‌های خود پرداخته‌اند. از طرفی دیگر مطالعه دست نوشته‌ها و داستان‌های به‌جا مانده از اساتید گذشته کاراته، نشان می‌دهد که این اساتید از انسان‌های وارسته زمان خود بوده‌اند و شجاعت، عدالت و خردمندی از ویژگی‌های برجسته آنها بوده است. این‌ها همه نشان‌گر این موضوع هستند که کاراته با طبیعت مادی و معنوی انسانی و طبیعت حاکم بر جهان کاملاً همخوانی دارد.

{jcomments off}

همزمان با پیشرفت علوم ورزشی، تلفیق زیبائی‌‌های کاراته با دستاوردهای علمی از دهه‌های گذشته آغاز شده‌است. این همایش فرصتی است تا یافته‌های مختلف اندیشمندان کاراته را در کنار یکدیگر بگذاریم و در جهت غنای علمی این رشته گام‌های مطمئنی برادریم و یادآور این نکته باشیم که بیشترین سهم کاراته در تربیت یک فرد از لحاظ اخلاقی و معنوی است تا مهارت‌های فنی و تکنیکی.

بی‌شک جمع‌بندی مباحث ارائه شده در این همایش و ارائه آن به جامعه‌ی کاراته و دانشگاهی کشور، گامی بزرگ در جهت توسعه مبانی علمی کاراته و کمک به افزایش دانش مربیان و کاراته‌کاها خواهد بود.

امید است تا متخصصان، همکاران و پژوهشگران گرامی با مشارکت در این همایش، بستر لازم برای تحقق این مهم را فراهم آورند.

دبیر همایش
دکتر سعید نیکوخصلت