تقدیر نامه روز پرستار

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
تنظیمات نوشتاری

تقدیر و تشکر  در  روز پرستار

...وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

...و هـر كـس نفسی را زنـده كـنـد گويا همه مردم را زنده كرده است(مائده 32)

 

پرستار نمونه/ مهربان/گرانقدر .................................................

این لوح تقدیر از دریچه ی باغ بهار و از روزنه ی سپاس  به تو تقدیم می شود  که تراوش زندگی از دست هایت می ریزد و ضرب آهنگ قدم هایت،  امید را به رگ حیات جاری می سازد.

زمین را به عطر نامت آذین بسته ایم؛

مهربانانه ترین واژه ، صمیمانه ترین حرف ،روی دفترچه ی این نام  به نظم آمده است؛

 

ای وسعت صبر و استقامت! ای نوازشگر جان؛

چشمان تو چون اختر رخشنده به دامان سپهر یا پر از زمزمه ی باران است؛

لب خندان تو چون لاله شاداب بنشسته به کوه ، چون صفای گل سرخی که بخندد در باغ ، چون شقایق که بود جلوه گر بزم چمن؛

قد و قامت همه پاکی و دل انگیزی برف همچو  یک ابر سفید یا چو یک چشمه ی نور؛

چون گل یاس که پاشیده بر آن پرتو ماه و به سیمای گل انداخته از دولت عشق ! چون پرندی که کند جلوه گری در مهتاب.

 

ای به خلوتگه جانها که بری غم از یاد  ، ای  پرستشگه عشق ! ای نفس های بهار ! ای شمیم خوش یک خرمن یاس که  دهی بوی بهشت

روزت مبارک!

تقدیم به تو که میراث دار مهربانی های پرستار بزرگ کربلایی

فریبا علومی یزدی بهار 90