متن مجری تکریم و احترام به پدر و مادر

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

متن مجری تکریم و احترام به پدر و مادر از محمد جواد طالبی (ارایه شده در اولین جشنواره مجریان جوان)

مقصود من از داد سخن الله است
اول سخنم به نام بسم الله است
اقرار نبوت و ولایت دارم
منظور نبوتم رسول الله است
تکمیل شریعت محمد به جهان
با حب علی و مهر آل الله است

 

عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر ارزشمند شما مجریان و هنرمندان صحنه ایران و همچنین هیات محترم داوران

محمدجوادطالبی هستم مجری برنامه
امیدوارم  لحظات خوب و خاطره انگیزیو باهم سپری کنیم
موضوع امروز برنامه تکریم و احترام به پدر و مادر هست
احادیثو روایات زیادی در اینباره هست که من امروز
چندتا از اونارو براتون مطرح میکنم

رسول خدا می فرمایند اگر در حال خواندن نماز مستحبی هستی
وپدرت تورا صدا کرد حق نداری نمازت را قطع کنی
اما اگر مادرتورا صدا کرد باید نماز مستحبی را رها کرده
واورا اجابت کنی
مادرای پرواز نرم قاصدک
مادرای معنای عشق شاپرک
ای تمام ناله هایت بی صدا
 مادرای زیباترین شعر خدا

همچنین مردی خدمت رسول خدا رسیدو گفت
ای پیامبر به چه کسی نیکی کنم فرمود:مادرت
گفت بعد به چه کسی فرمود:مادرت
گفت دیگرچه کسی فرمود: پدرت

ای پدر بویه شقایق میدهی
عاشقی را یاد عاشق میدهی
باتو سبزم گل بهارم ای پدر
هرچه دارم از تو دارم ای پدر

یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد
انجام زمانه یک زمان بی تو مباد
برهستی من نامو نشان بی تو مباد
کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد


ایام با لطف حضرت حق به کام
سایه مهر الهی مستدام
دلهایتان با یاد خدا ارام
و خدانگهدار