ده نمونه خداحافظی در مجریگری صحنه از فریبا علومی یزدی+ویدئو

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

نمونه های خداحافظی در مجریگری صحنه

ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن

خداحافظی مجری 1 : از فریبا علومی یزدی

تنتان سالم،     روح تان شفاف،        لبهای تان به غنچه لبخند مزین،         زندگیتان شیرین،          سفره های تان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما بر دوام باد.

 


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن /خدا حافظی 2:  از فریبا علومی یزدی

 

دلتان به نور لطف خدا منور،          مشام جان تان به شمیم بهار معطر،              لطف روزگار بر ایام تان مقرر            و              هر روز تان مظفر باد.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن /خدا حافظی 3:  از فریبا علومی یزدی

لبتان پر خنده،            قلب تان از مهر آکنده،              دولت تان پاینده                   و              هر روز تان فرخنده باد.


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 4:  از فریبا علومی یزدی

یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد            انجام زمانه یک زمان بی تو مباد

بر هستی من نام و نشان بی تو مباد        کوتاه کنم سخن، جهان بی تو مباد


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 5:  از فریبا علومی یزدی

یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد                انجام زمانه یک زمان بی تو مباد

بر هستی من نام و نشان بی تو مباد            کوتاه کنم سخن، جهان بی تو مباد


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 6:  از فریبا علومی یزدی

خدای اطلسی ها با تو باشد           پناه بی کسی ها با تو باشد

تمام لحظه های خوب یک عمر         بجز دلواپسی ها با تو باشد


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 7:  از فریبا علومی یزدی

ای که می پرسی نشان عشق چیست                عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی  دل  تپیدن بهر دوست                   عشق یعنی جان من قربان دوست


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 8:  از فریبا علومی یزدی

از فریبا علومی یزدی :

سرمایه عمر آدمی یک نفس است          آن یک نفس از برای یک همنفس است

با همنفسی گر نفسی بنشینی             مجموع حیات عمر  آن یک نفس است


ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 9:  از فریبا علومی یزدی

برایت یک بغل گندم                   دلی خشنود از مردم

برایت یک بغل نرگس                 که مست از من شوی هر دم

برایت قدرت آرش                      که دشمن را زنی آتش

برایت سفره ای ساده                حلال و پاک و آماده

برایت یک بغل احساس              دو بیتی های عطر یاس

برایت هر چه خوبی هست          صمیمانه دعا کردم .یا علی . خدانگهدار.

 


 ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/خدا حافظی 10:  از فریبا علومی یزدی

دلت را خانه ما کن ، مصفا کردنش با من                       به ما درد خود افشا کن، مداوا کردنش با من

اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن از ما                 درِِِ این خانه دق لباب کن ، وا کردنش با من

بیفشان قطره ی اشکی که من هستم خریدارش            بیاور قطره ی اخلاص، دریا کردنش با من

به ما گو حاجت خود را اجابت می کنم آری                   طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من

اگر گم کرده ای جانا کلید استجابت را                         بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من


خداحافظی های ورژن جدید  و متن های جدید اجرا تنها در دسترس مجریان عضو ایران مجری می باشد .

ایرانمجری: خداحافظی مجریان باشگاه ایرانمجری (فریبا علومی یزدی - محمد یزدانی - صمد قربان نژاد و نوید امینی )در جنگ شادی محمد رسول الله (ص).